EDI - ELEKTRODEİYONİZASYON SAF SU SİSTEMİ

EDI - ELEKTRODEİYONİZASYON SAF SU SİSTEMİ

EDI ELEKTRODEİYONİZASYON SİSTEMİ NEDİR?

Elektrodeiyonizasyon (EDI), yüksek saflıkta su üretmek için sürekli, kendi kendini yenileyebilen bir su saflaştırma tekniğidir.  EDI, sürekli olarak yüksek verimli iyon giderimi sağlamak için iki iyon giderim teknolojisinin; Elektrodiyalizin (ED) ve iyon değişim reçinelerinin birleşimidir. Bir EDI sisteminin temel bileşenleri aşağıdaki gibidir;

 • İyon seçici membranlar
 • İyon değiştirici reçineler 
 • Elektrik Akımı


EDI Sisteminin Çalışma Prensibi:

EDI sistemi, bir ED sisteminden ve ED sisteminin demineralize edici / ürün bölmelerine, karışık yataklı (mix-bed) iyon değiştirici reçineler eklenerek oluşturulur. Saflaştırılacak suyun içinde bulunan (+) ve (-) yüklü iyonlar önce mix-bed reçineleri tarafından tutulur. Reçineler suda bulunan (H+) ve (OH¯) iyonları taraftan sürekli rejenere edilirken, reçineleri terk eden (+) ve (-) yüklü iyonlar karşıt elektroda doğru hareket eder ve reçine yatağını sınırlayan “SEÇİCİ GEÇİRGEN” anyon/katyon membranların diğer tarafında bulunan iyon yüklü su tarafına geçer. Böylece su, istenmeyen iyonlardan arınır ve saflaşır.

EDI teknolojisinde, EDI stack/modüllerin birçok nedenden dolayı Ters Ozmoz sistemi ile ön işleme tabi tutulması gerekir. ESC Arıtma Teknolojilerinin EDI Saf Su Teknolojisini kullanan proseslerde birçok EDI sistemi tek geçişli (single pass) Ters Ozmoz sistemi ile beslenerek çok iyi performans gösterir. Tek geçişli Ters Ozmoz Sistemi ile beslenen EDI ile 18+ Megaohm elde etmek çoğu zaman çok kolaydır.

İki geçişli (two pass) Ters Ozmoz ve ardından EDI kullanılması aşağıdaki avantajları sağlar. Bu tip iki geçişli Ters Ozmoz + EDI uygulamaları genellikle enerji santralleri veya farmasötik uygulamalar için kullanılır.

 • Çok düşük iletkenlik = daha yüksek EDI verimi
 • Düşük CO2 = daha yüksek silika giderme
 • ppb seviyesindeki kirleticiler olacağı için nadir EDI yıkama/temizliği anlamına gelir

Tek geçişli Ters ozmoz sistemi ile daha iyi EDI performansı elde edebilmek için sıvılarda bulunan CO2 ve O2 gibi gazların giderimini sağlayan membran kontaktörleri kullanılabilir. Sıvılarda bulunan gazların giderimini sağlayan membran kontaktörleri ile EDI üretim ve verim performansı artar, anorganik iyon çökmeleri (scaling) en düşük seviyelere iner ve SiO2'nin EDI stak / modülleri tarafından uzaklaştırılmasına yardımcı olan CO2'yi azalır.


EDI Sistemi ile Su saflaştırmanın avantajları;

 • Basit ve sürekli kullanım; EDI sistemi 7/24 saat sürekli çalışan ve kesintisiz aynı kalitede saf su üreten bir teknoljidir. Bunun yanında bir operatör tarafından denetlenmesi gereken çok az sayıda otomatik vana ve enstrüman içerdiği için kullanıcı dostudur.
 • Rejenerasyon kimyasalları YOK’tur (!);EDI rejenerasyon işleminde hiçbir kimyasal kullanmadığı için “ÇEVRECİ” olarak kabul edilir. Asit ve kostiğe ihtiyaç olmadığından bu kimyasalları satın alma, depolama, kimyasalları mix-bed yanına taşıma ve kimyasal seviyeleri kontrolleri gibi işçilikler de ortadan kalkar, işletme kolaylaşır ve işçilik açısından su üretimi ucuzlar.
 • Düşük işletme ve bakım maliyetleri; EDI sistemi yüksek verimle çalışan, sarf malzeme gerektirmeyen ve düşük işletme giderlerine sahip olan akıllı bir su saflaştırma teknolojisidir.
 • Çok az yer kaplar; EDI sistemi yüksek kapasitelerde dahi çok az yer kaplar. Çok büyük kolon / tank sistemleri, asit/ kostik hazırlama üniteleri vb tank ve ekipmanlara gerek duymaz.
 • Sürekli Aynı kalitede Saf Su Üretir; sabit bir akışta çalıştığı süre boyunca devamlı aynı kalitede yüksek saf su üretir. Oysa klasik mix-bed, anyon / katyon kolon sistemleri gibi deiyonize cihazlarında rejenerasyon öncesinde ve sonrasında üretim suyu karakteri her zaman değişkenlik gösterir.
 • Çözünmüş inorganik partiküllerin tamamen uzaklaştırılmasını sağlar, Ters ozmoz ön arıtımı ile birlikte, iyonların% 99.9'undan fazlasını sudan uzaklaştırır.


EDI Kullanım Alanları

 • Enerji Üretim Tesisleri,
 • Kimyasal Ürünlerin üretiminde, 
 • Kozmetik sanayi 
 • İlaç Sanayi Bioteknoloji, 
 • Elektronik Ürünlerin durulama sularında, 
 • Labarotuvar


EDI Sistemleri İçin İstenen Besleme Suyu Özellikleri:

Parametreler  EDI Besleme Suyu Özellikleri
 İletkenlik  < 52 µS/cm2
 Toplam Sertlik  < 1.0 ppm CaCO3
 Organikler (TOC)  < 0.5 ppm
 Silika  < 0.5 ppm
 Fe, Mn, H2S  < 0.01 ppm
 Toplam CO2  < 5.0 ppm
 pH  5 - 10
 Sıcaklık  5 - 35 0C
 Bulanıklık  < 1 NTU


ÖncekiIFAT 2014 Münih Gezisi
SonrakiDEMİR 3 KLORÜR