BOİ ve AKM Miktarını Düşürmek İçin 10 Küçük İpucu

BOİ ve AKM Miktarını Düşürmek İçin 10 Küçük İpucu

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ veya BOD) Nedir?

BOI, yani Biyokimyasal/Biyolojik Oksijen İhtiyacı; aerobik şartlarda (hava içeren bir su ortamında) organik maddelerin (karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt içeren kimyasal bileşikler) bakteriler tarafından parçalanıp sindirilebilmeleri için gerekli olan oksijen miktarı olarak tanımlanabilir.

Organik maddenin ölçüsü olarak, BOI veya biyokimyasal oksidasyon (karbonlu maddelerin oksitlenmesi) sırasında harcanan oksijen miktarı esas alınabilir ve bu değer de BOİ olarak adlandırılır. Biyokimyasal oksidasyon, su içinde bir yanma olayı olup, bu yanma esnasında suda çözünmüş (erimiş) oksijen kullanılır. Ne kadar fazla oksijen sarf edilirse, sudaki organik madde miktarı da o kadar fazla demektir


Askıda Katı Madde (AKM veya TSS) Nedir?

Toplam katı maddeler, çözünmüş ve çözünmemiş (toplam süspanse) katı maddeler diye iki gruba ayrılır. Çözünmemiş katı maddeler ise, çökebilen ve çökemeyen (askıda kalan) katı maddeler olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Suda çökemeyen yani süspanse halde askıda asılı kalan yaklaşık bir mikron büyüklüğünde veya daha büyük olan küçük katı maddeler AKM yani Askıda Katı Madde olarak tanımlanır.

 

 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Askıda Katı Madde (AKM) Miktarını Düşürmek İçin 10 Kısa İpucu :

Atık su arıtımında yer alan en önemli parametrelerden olan BOİ ve AKM birkaç önemli sebepten dolayı kontrol etmeniz ve kontrol altında tutmanız gerekmektedir.

  • AKM ve BOİ değerleri çevre mevzuatları gereğince limit değerle içerisinde olmak zorundadır,
  • Yüksek AKM değeri suyun fiziksel olarak kirlenmesine sebep olur.
  • Yüksek AKM seviyeleri atık su ekipmanınıza zarar verebilir ve arıtma prosesi verimliliğini ve çalışmasını etkileyebilir,
  • Yüksek BOİ sudaki yaşamlara zarar verebilir veya onları öldürebilir.


1.) Öncelikle Atık Sudaki AKM Değerini Düşürün

Eğer bir suyun AKM değeri yüksek ise BOI değeri de buna keza yüksektir. AKM düşürmek için öncelikli büyük yapılı askıda katı maddeleri sudan uzaklaştırın. En önemli olanı büyük boyuttaki askıda katı maddeler sudan uzaklaştırılırsa arıtma sistemi ekipmanlarını korursunuz ve sistem çalışma verimini kontrol altında tutarsınız.


2.) Dengeleme Tankınızın Hacmi Uygun Boyutta Olmalıdır,

Atıksu arıma tesisine gelen suyun debisinde yaşanan akış değişiklikleri, topaklanmaların ve pıhtılaşmaların aşırı veya yetersiz oluşmasına neden olabilir. Düzgün ve yeterli boyutta dengeleme tankı, akış ve yükleme oranlarınızı dengelemenize yardımcı olur.


3.) Atık Su Akışının pH Değerini Kontrol Ediniz.

Atıksu arıtma tesislerinde kimyasalların en verimli çalıştığı optimum pH derecesi vardır. Bu optimum pH derecesi atıksu içeriğine, nev’ine göre değişkenlik gösterebilir. pH değeri belirli aralığın dışında kalırsa, kullanılan kimyasallar ve polimer boşa harcanır veya etkisiz olur.


4.) Plakalı DAF (Çözünmüş Hava Flotoasyonu) Sistemi,

Çözünmüş hava flotasyonu (DAF), askıdaki katı maddeleri gidererek atık suyu temizleyen bir su arıtma işlemidir. Su veya atık suyun içindeki havanın basınç altında çözülmesi ve daha sonra havanın atmosferik basınçta bir yüzdürme tankında serbest bırakılmasıyla elde edilir. Serbest bırakılan hava, askıya alınmış maddeye yapışan küçük askılar oluşturur, askıya alınan maddenin su yüzeyine yüzmesine neden olur, sonra bir kayma cihazı tarafından çıkarılır. Katı maddelerin uzaklaştırılmasını artırmak için besleme suyuna bazı atık arıtma kimyasalları eklenebilir.


5.) Hava Çözme / Havalandırma Pompası,

Birçok DAF imalatçısı havayı su içinde çözmek için mekanik bir araç kullanılabilir. Etkili bir DAF çalışması için; havalandırma pompası kullanılır. Havalandırma pompası ile 20-30 mikron boyutunda hava kabarcıkları üretilir.


6.) Kendi Kendini Temizleyen DAF Sistemi,

Modern yüksek hızlı DAF sistemleri yaklaşık 2 haftada bir sökülüp temizlenmeyi gerektirir. Eğer temizlemezseniz, tıkanma, katı madde ayırma sorunları, daha yüksek kimyasal besleme oranları ve daha yüksek AKM ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Manüel kendinizin temizleyeceği bir DAF sistemi uzun duruşlar ve iş kayıplarına neden olacaktır. Bu sebeple, zamandan kazanmak ve iş yükünü hafifletmek için kendiliğinden boşalan ve kendini temizleyen bir DAF sistemi kullanmanız daha cazip ve kullanışlı olacaktır. Düzgün tasarlanmış DAF sistemleri inatçı, ağır, yerleşmiş katıları çıkarmak için temizleme portları ve pompalardan oluşmalıdır.


7.) Arıtma Kimyasallarınız test edilmiş güvenilir markalardan oluşturun,


8.) Otomatik ve Kontrollü Kimyasal Dozaj Sistemleri

Düzgün bir boyutta dengeleme tankı kullanılsa bile, belli belirsiz akış döngüsü için gelen atıksu akış miktarına orantılı ve kontrollü bir dozaj sistemi kullanmalısınız. Atık arıtma sistemi sabit bir debi ile beslenebilmesi için oransal debi ayar vanası ve debimetre kullanın. Bu şekilde bir kullanım ile daha tutarlı, stabil bir verim elde edebilir ve daha düşük miktarlarda kimyasal kullanımı sağlarsınız. Kullanılacak kimyasalları yine otomatik dozaj pompaları ile ister 4-20mA çıkışlı oransal pompalar ile isterse de on/off kontrollü dozaj pompaları ile sağlayınız. Oransal Dozaj pompaları bir ölçüm cihazı kontrol analizörü/transmitteri ile kullanılır. Bu şekilde bir kullanım ile atık arıtma tesisi MCC panosunda sistem verileri, tüketim miktarları, kontrol parametreleri izlenebilir, müdahale edilebilir duruma gelir.


9.) Kimyasal Dozaj Noktalarını Arıtma Sisteminde Doğru Noktalara Yerleştirin ve Test Edin.

İdeal olarak, pıhtılaştırıcı kimyasalını mümkün olduğunca önce dozajını yapmanız gerekir. Polimeri, flocculator tüpündeki bir porta dozajlayın. Pin floc oluşumu için pıhtılaşma dozunu kontrol etmek için polimer dozaj portunun önüne yerleştirilmiş bir numune musluğuna ihtiyacınız olacaktır.

Polimer dozajı portunun akış aşağısındaki bir başka numune portu, DAF'a girmeden önce kimyasallarınızın etkinliğini kontrol etmek içindir. Tüm bu dozaj düzeni ile atık su DAF'tan çıkmadan önce kimyasal dozaj ayarlamalarını kolayca yapabilirsiniz.


10. Doğru Boyutta / Kapasitede DAF Ekipmanı Kullanın,

Kimyasal arıtımın yapabileceği çok fazla şey var. Zayıf tasarlanmış bir DAF sistemi veya kimyasal besleme ekipmanları, etkisiz AKM giderimi ve kimyasal program arızası ile sonuçlanır. Kullanıcı sürekli olarak üretim kapasitesini ve akış oranlarını arttırıyor. Bu nedenle ekipman seçimlerini yaparken, işletmedeki potansiyel kapasite artışları göz önünde bulundurarak boyutlandırmanız gerekiyor.

ÖncekiIFAT 2014 Münih Gezisi
SonrakiSOĞUTMA KULESİ FİLTRESİ – VELOX SKF 15