SOĞUTMA KULESİ FİLTRESİ – VELOX SKF 15

SOĞUTMA KULESİ FİLTRESİ – VELOX SKF 15

SOĞUTMA KULESİNDE NEDEN FİLTRE KULLANMALIYIZ ?

Havada bulunan kum ve benzeri kirlilikler, soğutma kulesinde birikir ve soğutma suyunu kirletir. Bu kirlilikler soğutma kulesinde kireçlenme, kum birikmesi, biyolojik üreme ve korozyon yaratarak ısı transferini olumsuz etkiler.


KİREÇLENME: Soğutma kulelerinde ‘’Kireçlenme’’ olarak bilinen beyaz ve kirli beyaz oluşumlar sudaki CaCO3 Kalsiyum karbonatlar ile kirliliklerin birleşmesinden oluşur. Sudaki katı kirlilik ve (CaCO3) Kalsiyum karbonatlara silika minerali de eklendiği zaman soğutma kulesindeki dolgu maddelerinde kirli beyaz renkli betonlaşma oluşarak ısı transferini azaltır.

KUM BİRİKMESİ: Soğutma kulesine havadan gelen kum tarzı kirlilikler, kule nozullarını ve dolgu malzemelerini sürekli kirletmektedir. Düzenli temizlik yapılmaz ise sudaki (CaCO3) Kalsiyum karbonat ve silika ile birlikte nozullar ve dolgu malzemeleri üzerinde temizlenemeyecek kadar sert katmanlar oluşturur. Bu katmanlar özel asidik kimyasallarla bile giderilemez ve malzemelerin değişmesine neden olurlar.

BİYOLOJİK ÜREME: Soğutma kuleleri ılık ve rutubetli ortam olduğu için havadan gelen kirlilikler kule havuzunun içinde yosunlaşma, lejyonella, zifte benzer balçık ve biyofilm tabakası oluşturur. Bu tabakalar kule havuz tabanından 10-15 cm kadar bir tabaka oluşturarak ısı transferini oldukça azaltır.

KOROZYON: Soğutma kulesi havuzlarındaki korozyon, biriken katı maddelerden kaynaklanır. Havuzun altında bu çökelmiş katılar sadece üreme sağlamakla kalmaz aynı zamanda havuz zemininde pas yapar. Bu durum kule havuzunun ömrünü azaltır.


VELOX SKF 15 SOĞUTMA KULESİ FİLTRESİ KULLANARAK;

  • Soğutma kulenize gelen katı partikülleri temizleyerek tortulaşma önlersiniz ve ısı transfer katsayısını arttırırsınız. Enerji tüketiminiz % 1 - % 5 oranında azalır.
  • Biyolojik kirlenmeyi önleyerek kimyasal tüketiminizi % 10 - % 20 oranında azalır.
  • Kule havuzunuzu temizlemenize gerek kalmaz ve duruş yapmadan daha uzun süreli çalışmanızı sağlar.
  • Kule çevrim suyu daha uzun kullanılarak, % 10 - % 15 oranında su tasarrufu sağlar.
ÖncekiIFAT 2014 Münih Gezisi
SonrakiLEJYONELLA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER