KLOR DİOKSİT İLE GÜVENİLİR DEZENFEKSİYON

KLOR DİOKSİT İLE GÜVENİLİR DEZENFEKSİYON

Klor Dioksit Nedir?

Klor Dioksit, 1 klor atomu ve 2 oksijen atomundan oluşan küçük, uçucu ve çok güçlü bir moleküldür. ClO2 olarak kısaltılan Klor Dioksit, seyreltik çözeltilerde serbest radikal olarak bulunur.

Klor Dioksit, bugün piyasada bulunan biyosidal verimlilik, çevresel performans ve kullanımda maliyet etkinliği nedeni ile popüler bir seçim haline gelmiştir. Klor Dioksitin, dünya çapındaki uygulamalarda; “elektroklorlama, ozon ve hipoklorit” dezenfeksiyon çözüm teknolojileri gibi rakip biyosidal teknolojilerle karşılaştırıldığında, daha güçlü etki modu, düşük kullanım doz oranları ve üstün çevresel özellikleri nedeniyle düşük maliyet verimliliği sunduğu kanıtlanmıştır. 

Klor dioksit, biyosidal etki sağlamak için oksidasyon yoluyla hızla reaksiyona giren güçlü bir dezenfektandır. Bakterilere, mantarlara, alglere, virüslere ve parazitik mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu performans sağlar. ClO2, bitkisel mikroorganizmaları öldürür ve sporluları da etkin bir şekilde etkisiz hale getirir. Bir süre için minimum, kolayca saptanabilir bir ClO2 kalıntı konsantrasyonunun tutulmasıyla, bitkisel bakteriler de düşük etkili doz seviyelerinde hızla öldürülür ve sporlu türlerin inaktivasyonu, düşük konsantrasyon zaman değerleri CT'de gerçekleşir.

ClO2, Rotavirüs gibi suyla taşınan virüsleri hızla etkisiz hale getirir ve ayrıca endüstriyel uygulamalarda Sülfat İndirgeyen Bakteriler, SRB'ler ve Asit Üreten Bakteriler, APB'lere karşı çok etkilidir. 


Klor Dioksit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Soğutma Kulesi Su Şartlandırması
  • Mikrobiyolojik Kirlilik Kontrolu
  • Lejyonella / Legionella Kontrollü 
 • Endüstriyel Uygulamalar
  • Petrokimya. Uygulamaları,
  • Kümes hayvan yetiştiriciliğinde
  • Kümes Hayvan üretiminin olduğu tesislerde rendering koku giderimi ve dezenfeksiyonunda,
  • H2S giderimi,
  • Kağıt Üretiminde ağartma ve proses suları
  • CIP Sanitasyon işlemleri
  • İçme Suyu Üretimi,
  • Atık Arıtma tesisleri,
  • İstenmeyen deniz canlıları “mideye” üremesinin engellenmesinde
 • Tarımsal uygulamalarda ve üretimde,
 • Ticari Amaçlı Dezenfektan
 • Gıda Uygulamaları ve Sanitasyon
  • Gıda proses suları,
  • Meyve ve sebze yıkamaları,
  • Meyve ve Sebze yüzey dezenfeksiyon işlemi,
  • Balçık ve Koku kontrolü,
  • Lejyonella / Legionella Kontrollü


Klor dioksit suda çözülebilir mi?

Klor dioksitin en önemli özelliklerinden biri, özellikle soğuk suda yüksek  çözünürlük özelliğine sahip olmasısıdır. Klor dioksit suya girdiğinde hidrolize olmaz; çözelti içinde çözünmüş bir gaz olarak kalır. Klor dioksit, suda klordan yaklaşık 10 kat daha fazla çözünürdür. Klor dioksit, havalandırma veya karbondioksit ile uzaklaştırılabilir.


ClO2 Bakterileri Nasıl Öldürür?

Klor Dioksitin oksitleyici özelliği ve radikal doğası, onu geniş pH aralığında mükemmel bir virüsidal ve bakterisidal ajan yapar. Canlı hücre duvarları gaz halindeki klor dioksit radikallerini geçirdiği için, klor dioksiti canlı organizmanın hayati moleküllerene daha kolay erişimesine sağlayacaktır. Klor dioksitin hayati amino asitlerle reaksiyonu, bakteriler ve virüsler üzerindeki etkisinin baskın süreçlerinden biridir.

Mikroorganizma hücrelerindeki ve oksitlenebilir malzeme içeren hücre zarları yüzeyindeki bileşikler, klor dioksit ile reaksiyona girerek mikroorganizma hücre metabolizmasının bozulmasına neden olur. Klor dioksit ayrıca mikroorganizma hücresi içindeki amino asitlerdeki disülfid bağları ve hücredeki RNA ile doğrudan reaksiyona girer, enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar ve mikroorganizma hücresinin protein sentezini durdurarak ölmesini sağlar. 

Klordioksit, oksitleyici olmayan dezenfektanların aksine, mikroorganizmalar inaktif olduğunda bile etkilidir ve mikroorganizmaları öldürür. Klor dioksitin etkisiyle hücrelere yüklenen oksidatif yük, çoğu mikroorganizmanın klor dioksite direnç oluşturamadığı anlamına gelir.


Klor Dioksitin Kimyasal Yapısı

Klor dioksit önemli miktarda dezenfeksiyon yan ürünü oluşturmaz.; THM, klorfenol, AOX ve kloramin gibi…  Klor dioksit, bromür ile reaksiyona girmediğinden bromat yan ürünü de oluşturmaz.

Klor dioksit radikal yapısı nedeniyle özel bir reaktivteye sahip olduğu için genelde organik türlerin oluşumda neden olurlar. Güneş ışığına maruz bırakıldığında klor dioksit, hızlı bir şekilde klorit (ClO2-) ve klorat (ClO3-) gibi yan ürünlere ayrışabilir.

2ClO+ H2O --> 2H+ + ClO2- + ClO3-


ClO2'nin Klora Göre Avantajları

Daha yüksek verim ve daha yüksek maliyet verimliliği - Klor Dioksit, çoğu klor türünden daha yüksek bir oksidasyon kapasitesine ve daha düşük bir oksidasyon mukavemetine sahiptir, bu da onu Dünya sağlık Örgütü (WHO) CT değerlerine göre ppm başına en az 2.6 kat daha güçlü kılar. 

Kanserojen yan ürünler ve suda kötü tat oluşmaz - Klor Dioksit yalnızca oksidasyon yoluyla etki eder ve Trihalometan ve potansiyel olarak kanserojen olarak listelenmiş diğer klorlu organik bileşikler gibi çevreye zararlı yan ürünler oluşturmak için organik bileşiklerle birleşmez. 

Daha az aşındırıcı - Klor Dioksit daha düşük bir oksidasyon potansiyeline sahiptir ve bir asit oluşturmak için hidrolize olmaz ve bu nedenle daha az aşındırıcıdır. 

Geniş bir pH aralığında çalışır - Klorun etkinliği pH'a çok bağlıdır ve klor, pH 8'in üzerinde neredeyse etkisizdir. Klor Dioksit ise 12'nin altındaki tüm pH'larda etkilidir. 


Diğer Oksitleyici Biyositlere Göre Klor Dioksit (ClO2) Avantajları - ClO2 - güvenli, geniş spektrumlu biyosit

Ozon, hidrojen peroksit ve perasetik asit gibi oksitleyici biyositler, istikrarsız yapıları,  hazırlanma, kullanım ve uygulama güçlükleri ile bilinirler. Klor Dioksit, oksitleyici biyositlerle aynı biyosit ailesine ait olsada, diğer oksitleyici biyositlere göre birçok avantajı vardır.

Diğer oksitleyici biyositlerle karşılaştırıldığında, Klor Dioksit önemli ölçüde daha düşük bir oksidasyon mukavemetine sahiptir. Bunun anlamı; organik bileşikler ve amonyak ile daha az reaksiyona girmeleri,   bakteri ve diğer biyolojik materyallerin zarlarında bulunan disülfür bağlarına saldıracak kadar güçlü oldukları anlamına gelir.

Klor dioksit, diğer biyositlerden daha az çevresel etkiye sahip oldukça seçici bir oksidan olarak işlev görür. Yalnızca elektron veren maddelerle reaksiyona girerler. Bu "seçici oksidasyon" süreci, Klor Dioksit biyositinin en çok ihtiyaç duyulan yerde hedeflenmesine, ulaşması gereken bölgeleri daha hızlı ve daha düşük doz hızlarında dezenfekte ederek  maliyet verimliliği sağlamasına olanak tanır. 

Klor Dioksit,  diğer birçok yaygın dezenfektan ile karşılaştırıldığında hafif bir oksitleyici gücüne “0.95 V oksidasyon potansiyeline” sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, tek bir ClO2 molekülü bünyesinde  beş elektron barındırabilir, bu düşük oksidasyon gücü ClO2'yi çok etkili bir dezenfektan yapar.


Klor Dioksit Kullanmak Güvenli midir?

Klordioksit raf ömrü olan ve uygun saklama koşulları sağlanamadığı takdirde aktif klor oranında düşüş gösteren bir kimyasaldır. Bu sebeple yerinde ve taze üretimi en sağlıklı kullanım şeklidir. 

Güvenli ekipman tasarımı ve eğitim desteği verildiğinde ClO2'nin yapımı ve kullanımı oldukça kolay ve güvenlidir. Birçok arıtma ve dezenfeksiyon teknolojisi gibi klor dioksit üretimi de titizlikle ele alınmalı ve en doğru, en uygun şekilde uygulanmalıdır. 

ClO2yerinde üretimi ve birçok farklı uygulamada uzun yıllar güvenle ve başarıyla kullanılıyor olması, Klor Dioksit kullanımının yeni bir uygulama veya keşif olmadığının göstergesidir. EMEC, güvenli ClO2 üretimi ve uygulanmasında dünyada lider üreticilerdendir. EMEC LOTUS klor dioksit jeneratörleri ile arıtılmış su sistemleri sağlam ve güvenlidir, ürünün dizaynı gereği herhangi bir gaz salınımı ile uğraşmaya gerek yoktur: iki sıvı kimyasal, Hidroklorik Asit (HCl) ve Sodyum Klorit (NaClO2), gerekli klor dioksiti oluşturmak için birlikte tepkimeye girer, tepkime her aşamasında likit olduğundan proses uygulaması dışında klor dioksit gazı veya konsantre çözelti olmaz.

EMEC LOTUS Klor Dioksit jeneratörleri 10 g/h  ile 4000 g/h üretim kapasitesine sahip farklı özelliklerdeki modellerden oluşan geniş ürün yelpazesine sahiptir. Ayrıca EMEC çevrimiçi kontrol sistemi "ERMES" sayesinde, LOTUS Klor Dioksit jeneratör sistemlerini bulunduğunuz her yerden web arayüzü aracılığıyla izleyebilir ve etkileşimde bulunabilirsiniz.

 


ÖncekiIFAT 2014 Münih Gezisi