Atık Su Arıtma Çözümleri

Endüstriyel atık su arıtma işleminin her aşamasını kapsayan özel çözümler sunuyoruz. Sadece atık arıtma tesisleri kurma ve projelendirme üstlendiğimiz tek konumuz değildir. Müşterilerimize anahtar teslim arıtma tesisleri kurma dışında, enstrüman & ekipman ve kimyasal desteği, tasarım ve mühendislik, danışmanlık, garanti ve garanti sonrası servis hizmeti, otomasyon servisi, su analizleri, pilot testler ve su yönetimi denetimleri konusunda da profesyonel destek veriyoruz.

Arıtma tesislerinde gerçek zamanlı kontrol merkezleri, proseslerin stabil çalışmasını sağlayacak emniyet tedbirleri ve verimli ölçü kontrol enstrümanları gibi gelişmiş teknolojik çözümlerin getirilmesiyle işletilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu akıllı çözümler fabrikaların mevcut arıtma tesislerinin modernizasyonunun bir parçası olarak uygulanabilir veya yeni fabrikaların tasarımına dahil edilebilir.

Akıllı su yönetimi ve yeni teknolojiler ile kurduğumuz modern atık su arıtma tesisleri, yüksek kaliteli hizmet ve düşük işletme maliyetlerini garanti eder.


PROSES VE TEKNOLOJİLER

Ön Arıtma Üniteleri

Ön arıtma üniteleri genellikle giriş terfi istasyonu, kaba ızgara, terfi havuzu, ince ızgara, kum ve yağ tutucular ve dengeleme havuzundan oluşur.


Birincil Arıtma

Birincil Arıtma Kademesi; atık suyun fiziksel filtrasyonu yapıldıktan sonra; sudan yağın uzaklaştırılması, pH değerinin ayarlanması, Flokülasyon ve koagülant ilaveleri, Lamella’da sudaki çamurun çökelmesini sağlanması ve suyun berraklaşmasının sağlayan kompakt bir dizayndan oluşur.


İkincil Arıtma / Biyolojik Arıtma

Atık suyun aktif çamur veya eş değer sonuçlar veren diğer işlemlerle arıtıldığı biyolojik arıtma kademesidir. Biyolojik arıtma; anaerobik selektör havuz, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları ve çamur geri devir yapılarından oluşur. Yeni teknoloji biyolojik arıtma tesislerinde kompakt tasarım çözümler bulmak da mümkündür.


Üçüncül Arıtma

Birincil ve ikincil arıtmadan daha fazla giderim sağlayan ilave arıtma kademesidir (ikincil arıtmada giderilemeyen askıda ve organik maddelerin daha ileri seviyede giderilmesi için mikroelek veya filtrasyon ünitesi ilave edilir).


İleri Arıtma

Biyolojik arıtma ile giderilemeyen askıda ve organik maddelerin suyun geri kazanılması maksadıyla daha ileri seviyede giderilmesidir.


Çamur Susuzlaştırma

Çamur susuzlaştırmada Belt Pres, Filter Pres, Dekantör ve yeni nesil Burgu Pres’ler kullanılabilir.