Teknik Servis Keşif ve Çözümlerimiz

Bakım ve Servis Hizmetleri

Analitik Destek

Oldukça yüksek tecrübeye sahip teknik ekibimiz, yapacakları saha çalışması ile birlikte tavsiyelerde de bulunurlar. Laboratuvarımız, sahip olduğu ileri teknoloji analiz cihazları ile sizlerden gelen numunelerin yüzey analizlerinin yapılmasını sağlar. Firmamız sürekli olarak analitik servisini yenilemekte ve geliştirmektedir.

Danışmanlık Desteği

Saha mühendislerimiz, endüstriyel teknik danışmanlarımız ve araştırma geliştirme gruplarımızın ortak çalışması neticesinde, müşterilerimiz için onların sistemlerine uygun, geniş çalışma aralıklarına uygun özel programlar önermekteyiz. Örneğin proses optimizasyonları, sistem verimliliğini arttırma, atık su geri kazanımı & su tasarruf programları gibi… Yaklaşımımız hiçbir zaman, sadece malzeme ve kimyasal tedariği olmamış, işletmeniz çıkarları ön planda tutularak sizlere en verimli çözümler sunmak olmuştur. Öncelikle sistemlerimizin akış diyagramları çıkarılır ve gerekli denetimler ve gözlemler yapılır. Sonrasında tüm su sistemlerimizin, ham suyun kaynağından başlayıp - atık su olup, deşarj olana kadar ki periyotta, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve yatırımlarınızın korunması için gerekli tüm fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Kullandığımız software programlar ile de, sistemlerinizin sürekli çalışma raporları kaydedilir, ortalamaları alınarak çalışma performanslarınız incelenir.

Teknik Saha Desteği

Teknik Saha Desteği

Tecrübeli ve konusunda yetki sahibi teknik saha servisimiz sayesinde, sizlere aynı zamanda, arıtma sistemlerinin doğru kullanımı ve çalıştırılması, kimyasalların dozajlanması, kontroller için gerekli ekipmanların takılması, start up yapılması, kalibrasyon ve bakımlarının gerçekleştirilmesi de sağlanmaktadır. Periyodik, koruyucu bakımlar sayesinde Arıtma ve Filtrasyon sistemlerinizin arıza yapma riski azaltılır, sisteminizin sarf malzeme ve enerji sarfiyatı değerleri korunur, ekipmanların ömrü artar ve tüm arıtma ve filtrasyon sistemlerinin yüksek performansta çalışması sağlanır. İstenilen çalışma koşulları oluşturularak yüksek müşteri memnuniyeti temin edilir.

Müşteri Seminer ve Eğitimi

Sistemlerinizin daha performanslı verimli çalışabilmesi için yetkili ve donanımlı mühendislerimiz tarafından belirli zamanlarda veya müşterilerimizin isteğine bağlı olarak, çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz. Bu eğitimler sonucunda da sizlere katılım sertifikaları sunmaktayız.