Sıfır Atıklı Sistem Teknolojileri

Elektrodeiyonizasyon sistemlerinin modifiye edilmiş halidir. EDR, elektrodiyaliz metatezi olarak tanımlanabilir. EDM Teknolojisi, su geri kazanımını arttırmak ve geleneksel elektrodiyaliz işleminin performansını iyileştirmek için geliştirilmiştir. Bu teknolojiyi “SIFIR DEŞARJ SİSTEMLER” olarak da tanımlayabiliriz.

EDR Teknolojisi; yüksek tuzlu su konsantrasyonlarında kullanılan bir teknolojidir. Örneğin Deniz suyu arıtma, deniz suyu ters ozmozu atık suyunun geri kazanımı, diğer normal tuzlulukta çalışan kuyu suyu ters ozmozlarının atık sularının geri kazanımı gibi…

EDR Teknolojisi, Ters ozmoz sistemlerinin tuzlu atık sularının geri kazanımı için uygun bir teknoloji olmasının yanı sıra aynı zamanda pazarlama değeri olan, atık sularda konsantre halde bulunan CaSO4 ve CaCO3 gibi kışır oluşturan tuz komplekslerinin geri kazanımı için de umut verici bir teknolojidir.

EDM teknolojisinin kilit noktası, monovalent iyonların iki değerli iyonlardan uygun şekilde ayrılmasını sağlamak için iyi monovalent seçici membranlara sahip olmalarıdır. EDM üniteleri, magnezyum, kalsiyum ve multivalent anyonların farklı bölmelerde toplanmasını sağlayan standart dereceli (AEM, CEM) ve monovalent dereceli (AEM mono, CEM mono) membranları kullanan özel bir hücre çifti yapılandırması kullanır

EDM Teknolojisi, hücre çifti içinde tekrarlayan membran birimlerinin bir araya gelerek dörtlü membran hücre gruplarından oluşan bir konfigürasyona sahiptir. Membran hücre gruplarında tekrarlayan birimler; bir adet sıradan anyon değiştirme membranı (A), bir adet sıradan katyon değişim membranı (C), bir adet monovalent/tek değerlikli seçici anyon değişim membranı (SA) ve bir adet monovalent/tek değerlikli seçici katyon değişim zarı (SC) içerir.

EDM Teknolojisinin bu eşsiz konfigürasyonunda, elektrodiyaliz konsantresinin, yüksek oranda çözünür halde bulunan tuzların iki atık kanalı çıkışından ayrılması sağlanır: bu kanallardan birinde sodyum ve anyonlar bulunur ve atılır, diğerinde de klorür ve katyonlar bulunur ve atılır.

EDM Teknolojisinin bu eşsiz konfigürasyonu ile; sonuç olarak daha yüksek tuzluluk konsantrasyonlarında çökelmeler meydana gelmeden tuzlu su konsantre edebilir, genel olarak desanilasyon sistemlerinin geri kazanımını arttırır ve gerekli olan değerli bileşenleri elde etmemizi sağlar.