Soğutma Kulesi Filtrasyon ve Arıtma Çözümleri

Soğutma Kulesi Ne İşe Yarar?

Su Soğutma Kuleleri, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlar. Yani bir miktar suyun buharlaştırılmasını sağlamak ve geri kalan sıcak suyun birkaç derece soğuması amacı ile soğutma kuleleri kullanılır. 


Soğutma Kulesini Kirleten Kirleticiler Nelerdir?

Soğutma kuleleri yapısal dizaynları ve uygulama şekilleri ile çevredeki havayı emen bir yapıya sahiptirler. Bunun sonucu olarak havada bulunan tüm partiküller soğutma kulesi sisteminde devri daim yapan suyuna karışırlar. Bu partiküller toz, kum, polen ve soğutma suyunda üreyen algler ve çözünmüş iyonların oluşturduğu tuzlardır. Suyun dışında varlığını gösteren ve filtrelerce tutulabilen bu partiküllerin Kuleden giderilmesi / uzaklaştırılması gerekir. 

Havadan ve sudan gelen toz, kir, partikül, kum, silt, mil ve diğer asılı katı parçacıklar ısı transfer verimini olumsuz etkileyebilir. Bu kirlilikler, kule içerisinde veya ekipmanlarında;

 • Kireç /Kışır (scaling)
 • Depozit,
 • Biyolojik kirlenme
 • Korozyon oluşturabilir.


Kireç / Kışır (scaling)

Su içinde çözünmüş halde bulunan katı maddeler belli koşullar altında su fazından ayrılarak bulunduğu yerlere çökelme eğilimi gösterirler. Normalde tuz, şeker gibi bildiğimiz katılar su içinde ısındıkça daha fazla çözünürler. Bunun aksine soğudukça da kristallenirler. Sularda en çok sorun yaratan kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, silisli birikintiler ise tam tersine hareket eder. Normalde bir çökelme eğilimi olmadığı halde su ısındığında çözünürlüklerini kaybederek birikinti oluşturma eğilimine girerler yani çökelmeler başlar. Bu durumda temizlenmesi güç, sert birikintiler oluştururlar. 

Yukarıda tarif edilen birikintiler ısının bir proses tarafından soğutma suyuna transferini ciddi biçimde engeller. Veya diğer bir ifade ile soğutma suyunun proses ısısını almasını güçleştirirler.


Depozit Oluşumu

Suda askıda bulunan katı maddelerin sistem iç dinamiklerine bağlı olarak belirli bir yerde çökelmelerine, toplanmalarına depozitlenme denilmektedir. Depozitlenmenin scalingden farkı çözünmüş maddelerden dolayı değil aksine askıda bulunan katılardan dolayı oluşmasıdır. 

Depozit oluşturan maddeler ısı transfer yüzeylerini, soğutma kulesi dolgu materyallerini, soğutma kulesi havuzunu ve püskürtme nozullarını tıkayabilir. Bu kirliliklerin kuleden uzaklaştırılması ile ısı transfer verimi ve enerji verimliliği ARTAR, bakım gereksinimi AZALIR  ekipman ömrü ARTAR.


Biyolojik Kirlenme

Bakteriyel kirlilik korozyonu, ciddi ısı yalıtımı nedeni ile birikinti oluşumunu hızlandırır. Sistemlerde bakteri, lejyonella, yosun ve mantar formunda bulunabilirler. Soğutma sistemlerde bulunan bu tip canlıların sistem üzerinde biyolojik korozyona neden olduğu gibi çalışanların sağlığını da olumsuz etkilerler. Su şartlandırma kimyasalları ile bu tip canlılar ile mücadelede farklı mekanizmalar ile çalışan ekolojik, nonoksidan ve/veya oksidan biyositler kullanılmaktadır.


Korozyon

Korozyon, sistemde bulunan metallerin elemantal formdan doğadaki hallerine elektrokimyasal yolla dönme işlemidir. Soğutma sistemlerinde oluşan korozyonun temel nedeni askıda katı partiküllerdir. 

Korozyon oluşumunun önüne geçilmediği taktirde metalde sürekli olarak kaybı oluşacaktır. Bu kayıplar aynı zamanda mikrobiyolojik üremeyi de destekleyecektir.Soğutma Suyunda Neden Filtreye İhtiyaç Duyarız?

Esas amacı; Kule içindeki ve kule ekipmanlarındaki, soğutma suyu hattı ve hat üzeri eşanjör vb özel ekipmanların partiküllerden arındırılması için kullanılmaktadır. 

Soğutma Kulesi Filtrasyonu kullanımı ile;

 • Enerji tasarrufu, 
 • Sistem temizliği minimize edilmesi,
 • Soğutma suyu şartlandırma kimyasallarının tüketimlerinin azalması, 
 • Korozyon ve aşınmalarda azalma, 
 • Kule içindeki Fıskiyelerin tıkanmamasına, 
 • Soğutulacak ürünler üzerinde, kalıplarda daha verimli ürün elde edillmesi sağlanır


Soğutma suyu filtrasyonu, su şartlandırma kimyasalları ile birlikte uygulanırsa;

Soğutma Kulesi filtrasyonu ile; Kireç / kışır oluşumu, Biyolojik kirlenme, korozyon ve depozit olumu

AZALIR !!!

Soğutma Kulesi Filtrasyon Uygulamaları

Soğutma suyunun kuleden kendi pompası ile emen diskli filtre, suyu filtreleyip tekrar soğutma kulesine veya hatta verebilir. Soğutma suyunu filtreleyen filtremiz, kirlendiğinde “Basınç Farkı” veya “Zamana Göre” ters yıkama seçenekleri sayesinde kendisini otomatik ters yıkama yapar.

Ters yıkama işlemi her ünite için 15 saniye olup çok kısa zamanda çok az miktarda su atarak ters yıkama işlemi gerçekleşir. 


Soğutma Kulesi Diğer Ekipmanları

 • Pompa Emiş Sistemleri
 • Otomatik Kompakt Kimyasal Dozaj sistemleri
 • Oto Blöf Sistemleri
 • Şartlandırma Kimyasalları
 • Küle İçi Su Dağıtım Jetleri