AKILLI ÇÖZÜM ORANSAL KONTROLLÜ DOZAJ SİSTEMLERİ

AKILLI ÇÖZÜM ORANSAL KONTROLLÜ DOZAJ SİSTEMLERİ

Çiğ Sebze ve Meyvelerin Yüzey Dezenfeksiyonu için Otomatik Kontrollü Kimyasal Dozaj Üniteleri

Çiğ olarak gıda üretimi yapan işletmeler çeşitli biyolojik tehlikeler ile karşı karşıyadır.  Taze, çiğ sebze ve meyvelerin raf ömrü ve gıda güvenliği açısından yüzey dekontaminasyonun sağlanması çok büyük önem taşımaktadır. Taze sebze ve meyvelerin, tarladan sofraya gelene kadar çeşitli biyolojik tehlikelere maruz kalıp mikroorganizmalar tarafından kontamine olabilmektedirler. Bu kontaminasyonu önlemenin ilk ve en önemli aşaması sebze ve meyvelerin yüzeylerinde yoğun olarak bulunan mikroorganizmalardan, gıdaların temizlenmesidir. 

Bunun için gıdalar, çeşitli dezenfektan kimyasalları ile yıkama yöntemi kullanılarak yüzey dekontaminasyonu sağlanmaya çalışılır. 


Gıdaların Yüzey Yıkama İşlemi

Yıkama işlemi en basit şekliyle çiğ sebze ve meyve ürünleri üzerine belli miktarda dezenfektan çözeltinin sprey şeklinde uygulanmasıyla veya ürünün belli bir süre dezenfektan çözelti içersine daldırılmasıyla yapılabilir. İşlem uygun bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde mikrobiyal yük önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Dezenfeksiyon amacıyla pek çok dezenfektan kullanılmaktadır. Farklı bileşim ve içerikteki bu dezenfektanların etki mekanizmaları ve sağlık etkileri de birbirlerine göre değişiklikler göstermektedir.

Sebze ve Meyvelerin yüzey dezenfeksiyonu için kullanılan bazı dezenfektanlar; Klor ve Klorlu bileşikler, Klordioksit, Hidrojen peroksit, Ozon, Peroksiasetik asit, Organik Asitler, TSP ve Ozon’dur.

Dezenfektan seçimi önemlidir. Dezenfektan kullanımı ile bir yandan gıda güvenliğini sağlamaya çalışırken, yanlış seçilen ve uygulanan dezenfektanlarla "zararlı yan ürünler" oluşturmak mümkün olabilmektedir. Dezenfektanların seçiminde ve kullanılmasında; Güvenilir ve bilinir markaların kimyasalları tercih edilmeli, her kullanımda aynı etkiyi gösterebilmesi, herkes tarafından kolay uygulanabilir olması, kısa zamanda ve az konsantrasyonda çabuk sonuç verebilmesi, toksik etkisinin olmaması ve ürün güvenlik formlarının (MSDS) bulunması, gıdanın veya suyun renginde, tadında bir değişiklik oluşturmaması, gıda yüzeyinde bulunan patojen bakterileri etkisiz hale getirebilmesi oldukça önemlidir.


Akıllı Çözüm Oransal Kontrollü Dozaj Sistemleri

Oransal kimyasal dozaj sistemleri, sıvı katkı maddelerini, sizin belirlediğiniz en uygun ölçüde, su ile mükemmel bir şekilde karıştırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş sistemlerdir. Su içerisine vermek istediğiniz kimyasal miktarını, pH, ORP, iletkenlik, ozon, klor, klordioksit, sertlik vb kimyasal parametrelerini okuyarak oransal şekilde suya dozaj ilavesi ile kimyasal miktarını kontrol etmek ve online olarak izlemek ve kayıt altına almak mümkündür. İstediğiniz oranda ve Sabit bir değerde su içerisinde kimyasal miktarınızı verebilen ve sabit/dengeli bir miktarda kimyasalı tutabilen sistemler ile hem ekonomik hem de güvenli sonuçlar elde edersiniz.


Referans Proje Detayları

ÖNCEDEN :

Çiğ sebze ve meyvelerin yıkanması için kullanılan havuzlarda, dezenfeksiyon işlemi için perasetik asit kimyasalı operatörler tarafında el ile manüel şekilde havuzlara dökülüyordu. Havuz içiperasetik asit miktarı kayıt tip test kitleri ile ölçümü yapılmaya çalışıyordu. Havuzlarda eksilen perasetik asit miktarı sürekli kontrol edilemediği için zaman zaman haz içindeki perasetik asit miktarı eksik kalıp sebze ve meyvelerin yüzey dezenfeksiyonu tam sağlanamıyor veya tam tersi olup havuz içindeki perasetik asit kimyasalı olması gerekenden fazla çıkıyordu.

Ayrıca havuzlara el ile manüel ilave edilen perasetik asit iş güvenliği açısından da oldukça tehlikeli durumlar yaratıyordu.


DEĞİŞTİRİLEN : 

Müşterimiz, Perasetik asidin güçlü ve etkili dezenfeksiyonu yanında kararsız bir yapıda olmasından dolayı da stabil bir kullanım miktarı sağlayamadıklarından “ORANSAL KONTROLLÜ ÖLÇÜLEBİLİR VE İZLENEBİLİR DOZAJ KONTROL SİSTEMİ” ne geçiş yaparak operatör kontrolüne kalmadan "Otomatik Kontrollü ve İzlenebilir" dezenfektan dozajı yapmaya başladı. Böylece tüm çiğ ve sebze gıdaların yüzey yıkama işlemlerinde, yıkama havuzlarına aynı  miktarda perasetik asit verilip havuz içinde perasetik asit miktarı sürekli sabit tutularak GIDA GÜVENLİĞİ sağlanmış oldu.

Müşterimiz sebze ve meyve yıkamada yüzey kontaminasyonun önüne geçebilmek için yıkama havuzlarında pH ölçüm entegreli - ppm kontrollü asetik asit dozajı yaparak gıdaların dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Bu projede;  “EMEC - Otomatik Oransal Dozaj Pompaları” ile asetik asit dezenfektanını havuzlara dozajlayıp, yıkama havuzlarına sirkülasyon hattı kurarak yıkama esnasında havuz içindeki asit miktarını sürekli olarak sabit bir değerde tutmaktadırlar. Ayrıca dozaj süresi boyunca gün ve gün, saniye saniye havuz içine kaç ppm asetik asit dozajı yapıldığı, ham suyun pH ve sıcaklık değeri, kimyasal dozaj tanklarındaki kimyasal seviye kontrolleri EMEC MAX5 kontrol ünitesi ve ERMES veri tabanı sayesinde hem kontrol ünitesi ekranından hem de PC / Tablet veya Cep telefonlarından online olarak takip edebilmektedirler. Bu bilgiler kayıt altına alınıp hem geçmiş dönem hemde anlık olarak izlenebilmektedirler.


SONUÇ :

Akıllı dozaj sistemleri kullanmayı tercih etmekle; Ürünlerinin dezenfeksiyon işlemi %100 güvenilir şekilde sağlanmaktadır. ERMES veri tabanı sayesinde oransal kimyasal dozajı, havuz içi kimyasal miktarı, kimyasal bidonlarındaki kimyasal seviyeleri, su sıcaklığı ve pH değerleri online saniye saniye izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Böylece hangi zamanda hangi havuzda problem yaşandığı reçetelenmiş olmaktadır. 

Ürün Güvenilirliği ve Kimyasaldan Tasarruf sağlanmış oldu; Dezenfeksiyon için kullandıkları Perasetik asit kimyasalından ne fazla ne de eksik miktarlar kullanıyorlar!

İş Güvenliği Sağlandı; Perasetik asit oransal bir dozaj pompası ile kimyasal bidonundan otomatik şekilde emilip yıkama havuzlarına veriliyor. Bu şekilde ullanım ile üretim alınındaki iş güvenliği sağlanmış oldu.