Ters Ozmoz Sistemleri

Ters Ozmoz (RO – Reverse Osmosis) sistemleri, İşletmelere; atık su ve genel amaçlı suların yeniden kullanım uygulamaları için uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar. Tecrübeli mühendislik bilgimiz, Ar-Ge ve standart ürün geliştirme çalışmalarımız ve kurmuş olduğumuz tesisler sayesinde, ters ozmoz ve nanofiltrasyon teknolojilerini kullanarak en zorlu sıvı ayırma ve saflaştırma gereksinimleriniz için ESC ARITMA TEKNOLOJİLERİ'ne güvenebilirsiniz.

TERS OZMOZ SİSTEMİ NEDİR?

Ters Ozmoz su arıtma teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Ters Ozmoz Sistemi klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri / tuzlulukları sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon yöntemidir. Ters Ozmoz Sistemleri yüksek tuzluluk değerine sahip suların yüksek basınç altında yarı geçirgen bir membrandan geçirilerek, su içindeki çözünmüş minerallerin, tuz komplekslerin, katı maddelerin ve organik kirliliklerin %92-99 oranında ortamdan uzaklaştırarak iyi kalitede içme veya kullanma suyu elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ters Ozmoz membranlarının çalışma prensibi gereği suyun bir kısmı arıtılarak ürün suyu (permeate) olarak elde edilir, diğer kısmı ise atık (concentrate) hattından deşarj edilerek sistemden uzaklaştırılır. Ham su kalitesi, üretilecek su debisi ve talep edilen arıtılmış su kalitesine uygun Ters Ozmoz Cihazı projelendirilerek ihtiyaca uygun çözümler üretilmektedir. Ters Ozmoz Cihazına beslenecek ham su kalitesine bağlı olarak cihaz girişine uygun kapasite ve özelliklerde Ön Arıtma Sistemi (kum filtresi, ultrafiltrasyon, su yumuşatma sistemleri gibi...) ve/veya Kimyasal Dozaj Sistemi ilave edilebilmektedir.

Ters Ozmoz Suyu Kullanım Alanları

  • Kazan Besi Suyu / Make-up suyu
  • Kimyasal İşlem Suyu
  • İçme Suyu
  • Deniz Suyu Arıtımı, tatlı su eldesi
  • Proses suyu (İlaç sanayi, Kimya sanayi, Fotoğraf İşleme, Baskılı devreler, Metal işleme/kaplama, Elektronik devreler, yiyecek ve içecek…)
  • Enerji Santralleri

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin