Ters Ozmoz Kimyasalları

Membran teknolojilerinde kullanılan tüm membranlar özel ve hassas ürünlerdir. Membranlı sistemlerin, yetersiz ve bilinçsiz kullanımından kaynaklı membranlar üzerinde bozulma ve performans kayıpları yaşanabilir. 

ESC Arıtma Teknolojileri su arıtma kimyasalları konusunda parter olarak çalıştığı SupraChem Chemical Firmasının kimyasal ürün yelpazesi ile arıtma prosesi çalışmalarınızın tüm gereksinimlerini karşılamak için detaylı çözümleri sunar;

  • ANTİSKALANTLAR
  • MEMBRAN YIKAMA KİMYASALLARI
  • BİYOSİTLER
  • KOAGÜLANT VE FLOKÜLANTLAR


ANTİSKALANTLAR

Membran yüzeyindeki tıkanmaların nedenlerinden biri de;  silika, kalsiyum, magnezyum, sülfat gibi sudaki çözünmüş iyonlardır. Kristal tuzların ( CaCO2, SrSO4,CaSO4, BrSO4 gibi…) önleyicisi olarak da tanımlanan antiskalantlar, yüksek kireç, silikat, organik kirlilik ve askıda katı maddelerin oluşturduğu kirlilikleri çözme kapasitesi ile kirleticileri azaltarak, membran temizleme süresini uzatır. 


MEMBRAN YIKAMA KİMYASALLARI

Etkili ve tam korumalı bir ön arıtma ve şartlandırma kullanılması halinde dahi eninde sonunda UF / NF / RO membranları kirlenmeye başlar ve performans kayıpları yaşanır. SupraChem Chemicals’ın tescilli özel Yıkama / Temizleme ürünleri kullanarak Organik kirlilik, metal hidroksitler (demir gibi), CaCO3 / kireç veya silika gibi kirleticilerden membranlarınız üzerinde ve sisteminizde birikebilecek çeşitli atık maddelerinin üstesinden gelebilir, membran ömrünüzü uatabilirsiniz.

SupraChem CIP kimyasalları ile çeşitli pH aralıklarını kapsayan, RO, UF ve tüm membran tiplerinin temizliği için uygun ürünleri bulunmaktadır.

CIP Kimyasalların Kullanım Avantajları Nedir?

  • Enerji maliyetleri düşer,
  • Tasarım projeksiyonuna yakın debi ve basınçlar söz konusu olur,
  • İçme suyu uygulamalarında güvenli kullanılabilir,
  • Yüksek sistem performansı ve Membran elemanlarının uzun ömürlü olması için,
  • Membran yüzeylerindeki inatçı birikinti ve çamurların tamamen giderilmesi,


BİYOSİTLER

Ters Ozmoz / Nanofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon Membranları için özel imal edilen biyositler; ters ozmoz sistemleri ve diğer endüstriyel su uygulamalarında geniş etki spektrumuna sahip olan “bakteri, yosun ve mantar” kontrol etmek için tasarlanmış çok etkili bir temizlik kimyasallarıdır. Biyositler, ön arıtma sistemlerinizi, Ters ozmoz ve Nanofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon membranlarınızı biyolojik her türlü kirleticiden korumak için özel olarak üretilirler.

Biyositler ile mikroorganizmaların RO membran yüzeyine yapışmasının önlenmesini ve yapışmış mikroorganizma ve metabolik ürün katmanlarının etkin bir biçimde sökülmesini sağlanır. Geniş kullanım alanına sahip olan SupraChem Chemicals ürünü olan Supracid serisi biyositler endüstriyel uygulamalar için hızlı etkili, oksitleyici olmayan, membran dostu, güvenilir dezenfektan ürünleridir.

KOAGÜLANT VE FLOKÜLANTLAR

Kagülasyon

Koagülantlar içme ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde suyun bulanıklığına, rengine, tadına ve kokusuna büyük ölçüde etki edebilen suda asılı halde bulunana koloidal partiküllerin uzaklaştırılması için temel mekanizmadır. Suda asılı halde bulunan kolaidal partiküller çok küçük olduklarından dolayı, koagülantlar yardımı ile bu partiküller daha büyük makro partiküller haline dönüştürülerek su içinde kolayca çökeltilmesi, yüzdürülmesi ve filtrelenmesi sağlanır.

Flokülasyon

Koloidal süspansiyonlar, koagülantlarla kararsız hale geldikten sonra, flokülant polimerler çoğunlukla berraklaştırma işlemlerinin performansını arttırmak için kullanılır. 

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin