Nanofiltrasyon Teknolojisi

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır. Ayrılma işlemi organik bir yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşir. Yani Nanofiltrasyon (NF) membranları tıpkı Ters Ozmoz membranları gibi benzer fiziki yapıya sahip membranlardır diyebiliriz. Ancak NF membranları, işlevi ve çalışma prensipleri açısından Ters Ozmoz membranlarına göre farklılık gösterirler.NF membranları, metalleri, sertliğe neden olan iyonlar ve diğer iki değerlikli (divalent) iyonları sudan ayırırken, sodyum ve klorür’ler gibi monovalent iyonları membrandan geçmesine izin verir.

NF TEKNOLOJİSİ NE AMAÇLA KULLANILIR?

 • Renk Giderimi
 • COD Giderimi
 • NF; demineralizasyon, atık su geri kazanım ve desalinasyon yerinede kullanılabilmektedir.
 • Su yumuşatma sistemlerinin yerine; Nanofiltrasyon, suda sertliğe neden olan mineralleri de ayırdığından nanofiltrasyon membranları yumuşatıcı membranlar olarak da bilinmektedir.
 • NF Membran teknolojisi ile daha az kimyasal kullanarak sertliği kolayca ortadan kaldırırken toplam organik karbonu önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
 • Özellikle, divalent yani + / - 2 yüklü iyonların gideriminde.
 • NF, çapı 0.001 ila 0.005 μm kadar küçük partikülleri uzaklaştırabilen RO'dan biraz daha kaba filtreleme sağlar. 
 • NF, bakteri, virüs ve kistleri arındırabilmektedir. 
 • Sudan alkaliniteyi de ayırmaktadır. Bu nedenle elde edilen su korozif yapıda olabilir.

Kullanım Alanları:

 • Soğutma Kuleleri – Make-up Suları
 • Atık Su Geri Kazanımı
 • Yüzey Suyu Arıtımı
 • Yer Altı Suyu Arıtımı

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar