HERO - Yüksek Verimli Ters Ozmoz Teknolojisi

Yüksek Verimli Ters Ozmoz sistemleri (HERO), yüksek silika ve arıtılması zor olan atıksuların arıtma işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir ters osmoz teknolojisidir. Yüksek Verimli Ters ozmos Sistemleri - HERO; Membran kirlenmesini veya membran üzerinde oluşan mineral birikintilerini (kireç, sülfat, karbonat vb tuzları) etkili bir şekilde önleyebilen, son kullanıcıya daha yüksek geri kazanımlar ve önemli operasyonel faydalar sunan yeni nesil bir ters ozmos teknolojisidir.

Yeni nesil HERO Ters Ozmoz Teknolojisi, geleneksel ters ozmozun (R/O) genellikle daha az etkili bir teknoloji olarak kabul edildiği soğutma kulesi blöfünün geri kanımı ve tekrar kullanımı için de mükemmel bir  çözüm sunmaktadır.

Bazı durumlarda HERO - Yüksek Verimli Ters Ozmoz Teknolojisi, Sıfır Sıvı Deşarjını (ZLD) elde etmek için uygun maliyetli bir yöntem olarak ek bir buharlaştırma işleminin yerine veya destekleyici bir teknoloji olarak kullanılabilir.


HERO - Yüksek Verimli Ters Ozmoz Teknolojisi 3 (üç) temel aşamadan oluşur: Sertlik ve askıda katı maddelerin uzaklaştırılması, Karbon dioksit giderimi ve yüksek pH'da ters ozmoz işlemi.


HERO Teknolojisinin Sağladığı Faydalar:

  • Yüksek Geri Kazanım / Çalışma Verimi
  • Yüksek Silika ve Tuzluluk Giderimi
  • Giriş suyunun SDI değerinin azaltılması için kapsamlı bir ön işlem gerektirmez
  • Yüksek organik kirleticileri ve SDI'yı tolere edebilir
  • Azalan İşletme Giderleri
  • Azalan Bakım Giderleri


HERO- Yüksek Verimli Ters Ozmoz; Mükemmel Bir Yeni Nesil Teknolojisidir; Çünkü;

  • Yüksek Silika Giderimi sağlar,
  • Soğutma Kulesi Blöf sularını arıtılmasında çok başarılıdır,
  • Zor atık sularda, yüksek TOC sahip suların arıtılması için mükemmel bir çözümdür.


İşletme dostu HERO - Yüksek Verimli Ters Ozmoz Teknolojisi :

HERO prosesi, geleneksel ters ozmoz sistemlerine göre teknik üstünlüğe sahip olmanın yanı sıra, önemli ekonomik avantajlara da sahiptir;

- Daha yüksek iyileşme;

HERO Teknolojisi ile daha fazla su geri kazanımı sağladığından, saf su üretimi için m3 başına düşen birim maliyet azalır.

- Minimum CIP Temizliği;

HERO Çalışma verilerilerine göre, HERO için yılda 1 kez, geleneksel Ters Ozmoz için yılda 3 ila 4 kez periyodik olarak CIP yıkama ihtiyacı söz konusudur.

- CIP Yıkamada Özel Pahalı Kimyasallara Gerek Yok

HERO teknolojisi, CIP yıkama işleminde pahalı temizlik kimyasallarının maliyetini azaltmanıza olanak tanıyan herkes tarafından bilinirliği olan yaygın genel ticari kimyasalları kullanarak  çalışan bir teknolojidir.

- Fazla Kimyasal Kullanımını Unutun

HERO yüksek pH'lı çalışma ortamı nedeniyle, "sürekli temizleme" modundadır, böylece CIP / Flush  yıkama sürelerini uzatmak için kullandığınız gereksiz, fazla kimyasal dozajlarını unutun.


Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar