Gaz Transfer Membran Kontaktörleri

Membran Kontaktörleri tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sıvılardan gazları ayırmada ve sıvı sıvı ekstrasiyonu gibi ayırma işlemlerini gerçekleştiren yeni bir teknoloji metodudur. 

Arıtma ve filtrasyon proseslerinde genellikle kullandığımız Membran Kontaktörleri, sulardan CO2 gidermek amacıyla kullanıldığı gibi sulardan O2 gidermek amacıyla da kullanılmaktadırlar. 20 yılı aşkın süredir tüm dünyada kullanılan bu teknoloji, degazörlerin, deaeratörlerin ve oksijen tutucuların yerini almış bulunmaktadır.

Gaz Transfer Membran Kontaktörleri, gaz giderme ve gazlaştırma, gaz sıyırma, gaz absorpsiyonu, gaz akımının nemlendirilmesi gibi  kullanılır. Genel uygulama alanları aşağıdaki gibidir;

 • H2S, NH3, NOx, asit gazları, kokular, aminler ve benzerlerinin absorbsiyonu / desorpsiyonu
 • Sıvıların gazsızlaştırılması veya gazlaştırılması (O2, CO2), havanın steril biçimde nemlendirilmesi veya neminin alınması,
 • Sudan fenol giderimi,

Gaz Transfer Membran Kontaktörleri Endüstride bir çok alanda kullanıldığı gibi asıl ve en yaygın kullanım amacı; ultra saf sulardan çözünmüş gazların giderimidir. Ayrıca, kazan besleme suyu ve anyon değiştiricilerde yatak ömrünü uzatmak amacıyla CO2 ve sulardan uçucu gazların sıyrılmasında kullanılmaktadır.


Nasıl Çalışır?

Membran Kontaktörleri, sıvılara gaz ekleme veya sıvılardan gaz gidermek için mikroporöz hollow fiber membran kullanır. Hollow fiberler sıraya dizilerek dokunur ve membran kontaktörünün içindeki merkezi borunun etrafına sarılır. Standart işletim esnasında; sıvı, hollow fiberlerin dışından (shellside) akar ve aynı anda fiberlerin içine (lumen tarafından) vakum, süpürücü gaz (strip gaz) veya her ikisi birden uygulanır.

Membran, hidrofobik olduğu için gaz ve sıvı fazların birbiri içinde dağılmadan (dispersiyon), doğrudan temas etmesine olanak sağlayan inert destek tabakası işlevi görür. Sıvı akıma, gaz akıma göre daha yüksek bir basınç uygulanması ile sıvıdaki çözünmüş gazların, membran porlarından geçişi için itici bir güç oluşur. Bu gazlar vakum pompası veya süpürücü (strip) gaz yoluyla taşınırlar.

 

Avantajları:

 • Modüler tasarımı, uzun vadeli planlamalarda kapasite artırımı veya azaltılmasında esneklik sağlar.
 • Yüksek giriş basıncı ile çalışabilme özelliği ve sağladığı düşük basınç kaybı ile basınçlandırma pompasına duyulan ihtiyacı azaltır.
 • Geniş yüzey alanı / hacmi sayesinde performansı yüksektir. Bu sebeple çok az yer kaplar.
 • Kimyasal ihtiyacı olmayan çevre dostu bir teknolojidir. Aynı zamanda çalışanların kimyasallara maruz kalmasını azaltır.
 • Kurulum ve işletmeye alması çok hızlıdır.
 • Çıkışta 1 ppb Oksijen / O2 ve 1 ppm Karbondioksit / CO2 Garantisi.
 • Farklı kontaktör boyutları ve değişik malzeme seçenekleri çok büyük esneklik sağlar.
 • Basit işletim : Az enstrümentasyon ile işletimi basittir ve bakım sıklığı uzundur.

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar