EDR (Electrodialysis Reversal) Teknolojisi

EDR tanım olarak ters Elektrodiyaliz işlemidir. EDR Teknolojisi, ED – Elektrodiyaliz ayırma teknolojisinin modifiye edilmiş halidir. EDR Teknolojisinde doğru akım voltajı kullanılır. Ayrıca EDR teknolojisinde sürekli yer değiştiren elektrotlar ve Anyon & Katyonları geçirebilen yarı geçirgen iyon seçici membranlar bulunmaktadır.

EDR; doğru akım voltajı altında sudaki iyonları, iyon değişimi prensibiyle çalışan membranlar tarafından, transfer edildiği bir elektrokimyasal ayırma işlemidir. EDR membran yüzeylerini, otomatik olarak temizlemek için “Elektro Polarite Değişimi” teknolojisi kullanır.

EDR’da, DC elektrik polaritesi saat başına 2-4 kez ters çevrilir. Yani DC akım ters çevrildiğinde EDR stack ünitesi içindeki "ürün ve konsantre bölmeleri" de periyodik olarak ters çevrilmiş olur. Polarite değişimi; anyon ve katyon seçen özel seçici membranlarda Kireç/kışır (scaling) çökelmeleri ve kirlenmelerin meydana gelmesi önlemeye yardımcı olur.


EDR Teknolojisi Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Çok kirli gelen ve/veya değişken özellikte gelen yüzey sularının arıtımı için uygun bir teknolojidir.
 • Yüksek su geri kazanımı istenilen prosesler ve uygulamalarda, uygun bir çözümdür.
 • İçme suyu prosesleri,
 • Geri Kazanım projelerinde
 • Nitrat gideriminde,
 • Atık Arıtma Tesislerinde,
 • Çeşitli gıda proseslerinde (şarap, şeker, peynir altı suyu proseslerinde)
 • Organik kirlilik içeren suların arıtımında
 • Radyum / Florür / Demir / Mangan / Sülfat / Nitrat / Selenyum / Perklorid / Brom gibi inorganik iyonları gidermek için kullanılabilir,
 • EDR Teknolojisi, inorganik ve organik iyon giderimin yanında evsel ve endüstriyel atık suların geri kazanımı için de kullanılan kusursuz bir teknolojidir.
 • Soğutma kulelerinde tekrar kullanım için son atık su arıtma,
 • Tuzlu (iletkenliği çok yüksek) kuyu sularının arındırılması
 • Ters Ozmoz atık suyunun geri kazılması,

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar