Elektrodeiyonizasyon-EDI Teknolojisi

ESC Arıtma Teknolojileri, ultra saf su üretimi için elektrodeiyonizasyon çözümleri sunar. Elektrotiyonizasyon (EDI), yüksek saflıkta su üretmek için bir deiyonizasyon teknolojisidir. Genellikle ön işlem ve bir veya çift kademe ters ozmoz işleminden sonra çalışır.

EDI (Elektrodeiyonizasyon) Teknolojisi Nedir?

Elektrodeiyonizasyon, sürekli olarak güçlü bir doğru akım altında (-) anot ve (+) Katot, iki elektrot arasında sıkışmış iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılarak suyu saflaştıran bir teknolojidir. 

EDI (elektrodeiyonizasyon) sistemleri, 55 yıldır; yüksek saflık gerektiren tüm endüstriyel su arıtma kullanıcıları için kanıtlanmış ve kabul edilmiş bir teknolojidir.

İyon seçici membranlar, iyon değiştirici reçineler gibi aynı prensip ve ilkeler ile çalışır. İyon seçici membranlar; 

  • Anyon seçici membranlar, anyonları geçirirken katyonları geçirmez. 
  • Katyon seçici membranlar da katyonları geçirir anyonları geçirmez. Membranlar su moleküllerini geçirmezler.

EDI Yönteminin Çalışma Prensibi

EDI sürekli olarak güçlü bir doğru elektrik akımı altında bulunur (300 V– 400 V).  Bu doğru akım bir taraftan su içindeki (+) ve (-) yük taşıyan iyonların karşıt elektroda doğru hareket etmesini sağlar, diğer taraftan, bir miktar su molekülünü (H+) ve (OH¯) olarak iyonize eder. EDI içinde küçük bir miktar da mixbed deiyonizasyon tankları içinde bulunan katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler de yer alır. Saflaştırılacak su içinde bulunan (+) ve (-) yük taşıyan iyonlar önce reçineler tarafından tutulur.   Reçineler suda bulunan (H+) ve (OH¯) iyonları taraftan sürekli rejenere edilirken, reçineleri terk eden (+) ve (-) yüklü iyonlar karşıt elektroda doğru hareket eder ve reçine yatağını sınırlayan “SEÇİCİ GEÇİRGEN” membranların diğer tarafında bulunan iyon yüklü su tarafına geçer.  Böylece su, istenmeyen iyonlardan arınır ve saflaşır.

EDI Kullanım Alanları

  • Enerji Üretim Tesisleri,
  • Kimyasal Ürünlerin üretiminde,
  • Kozmetik sanayi
  • İlaç Sanayi
  • Bioteknoloji, 
  • Elektronik Ürünlerin durulama sularında,
  • Labarotuvar

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar