ED Elektrodiyaliz

ED -Elektrodiyaliz Nedir?

Elektrodiyaliz - ED, iyonların, iyon seçici membranlardan, bir akımdan diğerine, bir voltaj potansiyel gradyanının etkisi altında taşındığı endüstriyel membran ayırma işlemidir. İyonlar üzerindeki elektrik yükleri, anyon ve katyon seçici özel membran sheetlerinden sürülmelerini sağlar. ED - Elektrodiyaliz, besleme suyu içerisinde bulunan çözünmüş iyonları, elektrik potansiyeli olan yarı geçirgen "iyon seçici membranlarından" aktararak, elektrik yüklerine bağlı olarak çözünmüş katı maddeleri seçici olarak uzaklaştırır. Katyon seçici membranlar, negatif yüklü maddelere sahip olan polielektrolitlerden oluşur. Bu sebeple katyon seçici membranlar negatif yüklü iyonları reddeder ve pozitif yüklü iyonların akmasına izin verir. Anyon seçici membranlarda da benzer durum söz konusudur.

Besleme suyunda bulunan (+) ve (-) yüklü iyonik bileşikler, elektriksel bir tahrik kuvveti kullanarak iyon seçici membranlar boyunca hareket etmeye başlarlar. Çözeltideki (+) yüklü katyonlar, katot seçici membrana doğru göç eder. Çözeltideki (-) yüklü anyonlar ise, anot ve katot arasına elektrik akımı uygulayarak anod seçici membranlara doğru göç eder. Katyonlar “katyon seçici membrandan” geçer ancak “anyon seçici membran” tarafından tutulurlar. Benzer şekilde, anyonlar “anyon seçici membrandan” geçer ancak “katyon seçici membran” tarafından tutulurlar.

ED – Elektrodiyaliz sistemine ham su girmeden önce ön şartlandırma / filtrasyon gerekebilir. Özellikle  10 mikron çapını aşan partikül / askıda katı maddelerin sudan uzaklaştırılması gerekir, aksi takdirde membran gözenekleri kirllikten tıkanır. Ayrıca büyük organik anyonlar, kolloidler, demir oksitler ve manganez oksit gibi bir seçici membranları nötralize edebilen maddeleri de gidermek gerekir aksi halde bu maddeler membranların seçici etkisini bozar.


ED - Elektrodiyaliz Teknolojisi Kullanım Avantajları;

 • %95'e varan yüksek su geri kazanımı,
 • Yüksek konsantrasyonlu tuzlu su giderimi
 • Organik kirlenmeye karşı diğer teknolojilere göre daha az duyarlı olup daha dayanıklıdır,
 • ED sistemleri CIP yıkamaları asit kostik gibi ticari ve güçlü kimyasallar ile yapılabilir,
 • Serbest klor kalıntılarına karşı toleranslıdır,
 • Sudaki silika miktarı su geri kazanımını etkilemez,


ED - Elektrodiyaliz Uygulama Alanları;

 • Deniz suyundan tatlı su eldesi,
 • Ters Ozmoz tuzlu atık sularının konsantrasyonlarının düşürülmesi ve geri kazanım
 • Saf su eldesi, atık su arıtılması, su geri kazanımı,
  su/organik sıvı ayrımı
 • Metal İşleme; Çinko geri kazanımı, gümüş geri kazanımı, nikel ve altın geri kazanımı ve metallerin geri kazanımı
 • Soğutma Kulesi suyu arıtımı,
 • Yiyeceklerden ve içeceklerden tuz uzaklaştırma; Demineralize su eldesi, meyve sularından sitrik asit ayırımı ve tanik asit kazanımı
 • Antifrizden kirlilik/safsızlık (klorür) giderimi (geri dönüşüm / yeniden kullanım için)
 • Akımsız kaplama banyoları

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar