Demir Mangan Giderim Filtrasyon Sistemleri

Demir Mangan Filtreleri suda çözünmüş halde bulunması muhtemel demir ve mangan iyonlarının özel aktifleştirilmiş mineraller kullanarak, oksidasyon - filtrasyon yöntemi ile giderilmesi amaçlı kullanılmaktadır. Demir Mangan Filtrasyonunda, Mineral miktarı hesaplamasında, tank çaplarının tasarımında ham sudaki demir, mangan, serbest klor, pH, organik madde vb. bazı parametre değerleri bilinmesi esastır. Ayrıca demir mangan filtrasyonunda ham sudaki kimyasal parametrelere göre farklı proses veya mineraller tercih edilebilmektedir.

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar