Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık su arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır.

Atık su içindeki kirleticilerin uzaklaştırılması amacı ile atık su karakterine göre birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemleri kullanılır. Birincil arıtma, atık sudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaştırılması işlemlerini kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir. İkincil arıtma organik, maddelerin gideriminde kullanılan biyolojik ve/veya kimyasal arıtma ünitelerini içerir. İleri arıtma bu işlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan prosesleri kapsar.

Endüstriyel atık su arıtma tesislerimiz çeşitli sektörlere göre tedarik edilmektedir; Özellikle gıda, otomotiv, tekstil, kağıt/kağıt hamuru ve selüloz, kimya ve ilaç endüstrisi gibi büyüklüğü ne olursa olsun güvenli, çevreye uyumlu günlük atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi teknolojileri takip eden çözümler sunuyoruz.

Çözümlerimiz her işletmenin ihtiyacına özel, tüm atık su arıtma döngüsünü kapsayan verimli ve uygun maliyetli sistemlerdir;

 • Fiziksel Arıtma
 • Izgaralar
 • Statik Elekler
 • Yağ Tutucular
 • Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri (DAF)
 • Çökeltim Havuzları
 • Kimyasal Arıtma
 • Asit Cracking
 • Nötralizasyon Üniteleri
 • Koagülasyon Üniteleri
 • Flokülasyon Üniteleri
 • Kimyasal Durultma Üniteleri
 • Biyolojik Arıtma
 • Aerobik Arıtma Üniteleri
 • Anaerobik Arıtma Üniteleri
 • Membran Biyoreaktör(MBR)

Yardım etmek için buradayız!

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.

İletişime Geçin

Dökümanlar