Elektrodeiyonizasyon Sistemleri  »  EDR nedir?
EDR Nedir?
 • EDR tanımı olarak ters Elektrodiyaliz işlemidir. EDR Teknolojisinde doğru akım voltajı kullanılır. Ayrıca EDR teknolojisinde sürekli yer değiştiren elektrotlar ve Anyon ve Katyonları geçirebilen yarı geçirgen iyon seçici membranlar bulunmaktadır.
 • EDR; doğru akım voltajı altında sudaki iyonları, iyon değişimi prensibiyle çalışan membranlar tarafından, transfer edildiği bir elektrokimyasal ayırma işlemidir.
 • EDR membran yüzeylerini, otomatik olarak temizlemek için “Elektro Polarite Değişimi” kullanır.
 • EDR’da, DC elektrik polaritesi saat başına 2-4 kez ters çevrilir. Yani DC akım ters çevrildiğinde anyon ve katyon seçen membranlar da yer değiştirir.
 • Polarite ters çevrildiği zaman, konsantre ve seyreltilmiş su kaynağı bölümleri de yer değiştirir. Ve bu nedenlerle elektrotlarda kimyasal tepkimeler oluşur. Bu polarite değişimi membranlarda kireç (kışır) oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
 • Bu proseste, su kaynağından iyonları (anot ve katot iyon türlerini) konsantre atık hattına kadar aktarmak için itici bir güç kullanır.
 • ED, Elektrik potansiyeli ile yüklü yarı geçirgen iyon değiştirici membranlar sayesinde ham suya iyonları aktararak iyonların elektrik yüküne göre çözünmüş katıları-iyonları seçicilikle uzaklaştırır.
EDR NERELERDE KULLANILIR?

 • Alt yapı çalışmalarında ve çeşitli endüstriyel proseslerde kullanılan kanıtlanmış, güvenilir bir arıtma teknolojisidir.
 • EDR doğru tasarlanıp ve işletildiği zaman ekonomik çalışan bir cihaz konumuna gelir ki EDR ile yüzey suları, tekrar tekrar kullanılan su kaynaklar ve bazı proses sularını iyileştirmek mümkündür.
 • EDR Teknolojisi; organik kirlenme sorunlarını önlemek için iyi bir çözüm anahtarıdır.
 • Radyum / Florür / Demir / Mangan / Sülfat / Nitrat / Selenyum / Perklorid / Bromgibiinorganik iyonları gidermek için de kullanımımevcuttur.
 • EDR inorganik ve organik iyon giderimin yanında evsel ve endüstriyel atık suların geri kazanımı için de kullanılan en yeni ve kusursuz teknolojidir.

EDR’ın diğer kullanım alanları:
 • Soğutma kulelerin de tekrar kullanım için son atık su arıtma,
 • Tuzlu (iletkenliği çok yüksek) kuyu sularının arındırılması
 • Ters Ozmoz atık suyunun geri kazılması,
 • Peynir altı suyu ve soya saflaştırma,
 
Bir çok uygulama için EDR teknolojisi diğer membran teknolojilerine göre en iyi hidrolik kazancı ve uygun maliyeti olan bir teknik durumundadır.
EDR’ın diğer önemli bir avantajı da çok az atık su ile çalışmasıdır.

EDR SİSTEMİ ve TERS OZMOZ SİSTEMİ KIYASLAMASI
 • EDR sisteminin su kazancı TO sistemine göre yüksektir. EDR sistemi ile nominal %80-95 oranında su kazanılır, RO’da %50-75 oranında su kazancı mümkündür.
 • EDR sistem yüksek besleme suyu kalitesi gerektirmez,
 • EDR bir Ters Ozmoz sistemi ile karşılaştırıldığında cihaz üzerinde yaşanacak problemlere göre daha az duyarlıdır. Yani Ters Ozmoz cihazına göre hantal bir cihazdır.
 • EDR’a giren suyun kalitesi “SDI 12” olabilir. TO ise SDI 3 değerine müsaade etmektedir.
 • Yüksek silikat içeriği olan sularda EDR sorun yaratmaz. İyon değiştirici membranlar üzerinde silikat tuzları çökelme meydana getirmez. Silikat olduğu gibi sistemden çıkar.
 • TO’da ise silikat büyük bir sıkıntı yaratır. Silikattan TO membranları çok çabuk tıkanır ve kimyasal yıkama ile açılmaz.
 • EDR suda 1ppm üzerinde bulunan serbest- bakiye klorlu sularda devamlı çalışır, sorun yaratmaz.
 • TO membranlarına asla klorlu ve oksidan maddeli sular veril-MEZ !!!
 • Mikrobiyoljikkirlilkten dolayı oluşan Biofilm tabakasını gidermek ve oluşmasını önlemek için EDR sistemini Klorla çalıştırılabilir.
 • EDR bakteriyolojik kirliliklerden ve yüksek sıcaklıktan etkilenmez
 • TO membran özel ve pahalı temizleme kimyasalları gerektirirken EDR membranları asit ve tuzlu su / kostik yıkama ile temizlenebilir.
 • EDR sağlam kalın membran teknolojisi ile membran ömrü 7 - 10 yıl gibi düşünülebilirken. TO membranların ömrü ise EDR’a göre oldukça azdır.
 • İyon değiştirici membran tekniği sayesinde EDR girişine tuz konsantrasyonu yüksek iyonlar için asit- kostik dozajı yapmamıza gerek kalmamaktadır.
 • EDR tesisleri TO’ya göre daha sessiz çalışır.
 • EDR TO’ya göre daha düşük basınçlarda çalışır.
İletişim Bilgileri
Karacaoğlan Mah. 6169 Sok. No:8 / Z-9
Bornova - İZMİR
0 (232) 362 74 74 0 (232) 362 74 70
info@esc.com.tr
Sosyal Medya

Copyright © 2013 ESC Artıma Filtre , Tüm Hakları Saklıdır.