Elektrodeiyonizasyon Sistemleri  »  EDI Elektrodeiyonizasyon Sistemi
EDI (Elektrodeiyonizasyon) Nedir?
Elektrodeiyonizasyon, doğru akım altında (-) anot ve (+) Katot, iki elektrot arasında sıkışmış iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılarak suyu saflaştıran bir teknolojidir.
İyon seçici membranlar, iyon değiştirici reçineler gibi aynı prensip ve ilkeler ile çalışır.

İyon Seçici Membranlar;
  • Anyon seçici membranlar, anyonları geçirirken katyonları geçirmez.
  • Katyon seçici membranlar da katyonları geçirir anyonları geçirmez. Membranlar su moleküllerini geçirmezler.
Anyon ve katyon seçici membranların bir çerçeve modülü içinde boşluklu ve alternatif katmanları ile birlikte saf su üretim ve konsantre atık paralel bölmeleri ile bir bütün oluştururlar. Bu bütünlüğü oluşturan parçaya “stack” denir. Iyon-seçici membranlar inert polimer bir çerçeveye sabitlenir. Bu çerçeve içinde kalan boşluklar ise iyon değiştirici reçineler ile doldurulur. Saf su üretim kanalları arasında konsantre atık kanalları bulunur.


EDI besleme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için kesinlikle iyi dizayn edilmiş tek veya çift kademe ters ozmoz cihazına ihtiyaç duyulur. Optimum şartlarda tasarlanmış bir Ters Ozmoz Cihazından elde edilecek EDI Besleme suyu, EDI modüllerinin ömrünü uzatmak için iyi bir anahtardır.

EDI Besleme suyu özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

İletkenlik               : 0 - 42 µS/cm2
Sertlik                   : max. 1.0 ppm (as CaCO3)
Organikler (TOC) : max. 0.5 ppm
Silica                     : max. 0.5 ppm
Fe, Mn, H2S         : < 0,01 mg/l
Total CO2             : < 5 ppm
pH                        : 5.0 - 9.5
Sıcaklık                 : 5 – 35 0C
Bulanıklık              : < 1 NTU

EDI ve MIX-BED Karşılaştırması
 
İletişim Bilgileri
Karacaoğlan Mah. 6169 Sok. No:8 / Z-9
Bornova - İZMİR
0 (232) 362 74 74 0 (232) 362 74 70
info@esc.com.tr
Sosyal Medya

Copyright © 2013 ESC Artıma Filtre , Tüm Hakları Saklıdır.