Sarf Malzemeler  »  Dolgu Malzemeleri
Filtrasyon Amaçlı Kuartz kum
5-3 mm Kuartz Kum
3-1 mm Kuartz Kum
1 – 0,5 mmKuartz Kum
Antrasit
Genel olarak içme, proses, atık su ve havuz suyu arıtımında basınçlı veya basınçsız filtreler kullanılarak uygulanır. Antrasitin en büyük avantajı doğal porozitesinin %36 dan büyük olmasıdır. Diğer standart antrasit ürünlerinde ise bu değer yaklaşık olarak %10-15 civarındadır.
Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre 4.47 kat daha yüksektir. Böylece filtrenin servis süresi arttırılırken ters yıkamada harcanan su miktarı da 1.5 kat azaltılmış olur.

Uygulama Alanları :
 • AKM gideriminde
 • Yüzey ve Kuyu sularının filtrasyonunda
 • Koagülasyon sonrasında
 • Buhar ve Elektrik santrallerinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Petrol ürünleri ile kirlenmiş atıksuların filtrasyonunda
 • Havuz suyu filtrasyonunda
 • Kondens suyu filtrasyonunda
 

Reçineler:
Su saflaştırma işlemlerinde, Su yumuşatma işlemlerinde ve sudan spesifik iyon ayrımı yapılacak işlemlerde Çeşitli reçineler kullanılır.
 • Katyonik Reçineler,
 • Anyonik Reçineler
 • MixBed Reçineleri,
 • Foodgrade Reçineler
 • Su Yumuşatma Reçinesi
 • Su Arıtma Reçinesi
 • İyon değiştirici reçine (Bor giderimi, Nitrat giderimi, Sülfat giderimi vb iyonların tutulması için kullanılan reçinelerdir.)
Aktif Karbon
Aktif karbon, koku, tat ve renk arıtımında kullanılan, kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Su ve gaz arıtımında koku, renk ve bulanıklığı adsorbe eder.
Her tür evsel ve endüstriyel arıtım cihazında, atık su ünitelerinde, gaz arıtımı ve havalandırma ünitelerinde kullanılır.Dolamit
Dolomit, kireç taşında kalsiyum ve magnezyumun birlikte yer almasından oluşan doğal bir mineraldir. Kimyasal formülü CaMg(CO3)2dir. Su arıtma proseslerinde“post filtrasyon (re-mineralizasyon – mineral takviyesi)” işlemi için kullanılmaktadır.
Ters ozmoz sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve ek mineral kazandırmak için kullanılmaktadır. Dolomit filtreler manüel kontrollüdür. Su, filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülürken dolomit minerali eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi doğal mineraller kazandırmış olur. Zaman içerisinde eridikçe eksilen mineralin üzerine yenisi ilave edilerek minerallendirme işlemine devam edilir.
İletişim Bilgileri
Karacaoğlan Mah. 6169 Sok. No:8 / Z-9
Bornova - İZMİR
0 (232) 362 74 74 0 (232) 362 74 70
info@esc.com.tr
Sosyal Medya

Copyright © 2013 ESC Artıma Filtre , Tüm Hakları Saklıdır.