Sarf Malzemeler  »  Antiskalant
Membran yüzeyindeki tıkanmaların nedenleri silika, kalsiyum, magnezyum, sülfat gibi iyonlardır. Kristal tuzların ( CaCO3, SrSO4,CaSO4, BrSO4 gibi…) önleyicisi olarak da tanımlanan antiskalantlar, yüksek kireç ve kirlilik çözme kapasitesi ile, kirliliği azaltarak, membran temizleme süresini uzatır.

Doğru antiskalant kullanımı, membranların tıkanmadan çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır, bu nedenle membran üreticileri de antiskalant kullanımı konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır.

Antiskalant seçimi membran tipine ve uygulanacak ham suya göre seçilmelidir. Her su için aynı antiskalant kullanılmaz. Örneğin Deniz suyu için kullanılan antiskalant ile içeriğinde silikat iyonunun yoğun olduğu kuyu suyunda aynı kimyasal kullanılmaz.

Kullanılacak Antiskalant Özellikleri Ne Olmalıdır?
 • Ters Ozmoz sistem verimini arttıran,
 • Maximum üretim ↔ optimum operasyonu dengesini sağlayan,
 • Membranın ömrünü uzatmak → işletme maliyetlerini düşüren,
 • Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yardımcı olan,
 • CaCO3, CaSO4, CaF2, Ca3(PO4)2, BaSO4, StSO4, silika ve metal oksitler gibi mineral birikimlerin engellemesini sağlayan,
 • Birikintilere sebep olabilecek depozitleri dağıtarak daha temiz membran yüzeylerinin oluşmasını sağlayan,
 • Her tür membran ile uyumlu olan,
 • Çevre dostu ve tehlikeli bir kimyasal OLMAYAN !!!
 • Yüksek kalite standartlarına uygun olarak imal edilen ve İmalatçının ISO 9001/14001 sertifikaları olan,
 • Gıda ve İçme suyu uygulamalarında kullanımı uygun olan ve NSF sertifikasına sahip olmalıdır.

Nasıl Çalışır?

Antiskalantlar çökelme tepkimelerini inhibe edici etkiye sahip yüzey aktif maddelerdir. 3 temel çalışma prensibi vardır;

Eşik Değer İnhibisyonu; eşik değer inhibisyonu antiskalantin çözeltiyi tam doygun hale getirerek az çözülebilentuzların çökelmesini engeller. Mikroskobik seviyede kristal oluşumusırasında, antiskalant molekülünde bulunan negatif yüklü iyon grupları çözeltide bulunan pozitif yüklü iyon gruplarıyla reaksiyonagirerek kristal oluşumunu engeller.

Kristal Modifikasyon; Kristal modifikasyonu, bir antiskalantın var olan kristallerin şeklini deforme ederek daha çökelti yoğunluğununazalmasını sağlar.

Dispersiyon; Dispersiyon bir antiskalantın yüksek enerjili anyonik yük oluşturarak Kristal ve kolloidal partiküllerin adsorblamasıdır. Partiküller adsorbant arasında oluşan yüksek enerjili bağlar Kristal büyümesini engeller.


Teknik Destek ve Servis
Nitelikli ve kaliteli servis ve mühendislik bilgimiz ile aşağıdaki konularda müşterilerimize destek vermekteyiz;
 • Antiskalant Seçim ve Dozaj miktarı için projeksiyon çalışması
 • Membran Otopsisi,
 • Membran Yıkama Uygulamaları
 • Mikrobiyolojik kirlilik kontrolü,


Antiskalant Seçim ve Dozaj Programı
Ham suyunuza en uygun Antiskalant modelini seçmek ve optimum dozaj miktarını belirlemek için “Antiskalant Seçim ve Dozaj Programı” kullanılır.
Sistem performansını artırmak ve membranlarınızı çözünmüş iyonlardan korunması için bu program ile seçilmiş antiskalantı kullanmak en doğru yöntem olacaktır.
En uygun Antiskalant seçimi için bazı ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulabilir;
 • Ham su analizi
 • Su sıcaklığı,
 • Ön Şartlandırma ekipmanları,
 • Ters Ozmoz Çalışma verimi,
 • Ters Ozmoz membran modeli

 

BWA  FLOCON PLUS N

Flocon Plus N, yüksek performanslı sıvı bir antiskalanttır. Flon Plus N, membranlar üzerinde özellikle çözünmüş inorganik tuzların çökelip birikmesini kontrol etmede oldukça etkilidir. Özellikle karbonat, sülfat ve diğer inorganik kirleticilerden membranları koruyarak tıkanmalarını önlerler, geciktiriler.

 

BWA MC 3 ve MC 11 YIKAMA KİMYASALLARI

EDI, Ters Ozmoz, Ultrafiltrasyon ve Nanofiltrasyon gibi ileri arıtma sistemlerinizin membran ve stack'larini ilk günkü gibi aynı performansta kullanabilmek için Flocon yıkama kimyasallarını kullanabilir ve mükemmel sonuçlar alabilirsiniz.


KURITA K-2132  Model Antiskalant 
KuriFLOAT K -2132 model antiskalant, membranlarda özellikle kalsiyum ve magnezyum iyonlarının oluşturabileceği tıkanmaları engelleyen, oldukça etkili sıvı formda bir kimyasaldır. K-2132 model antiskalant kimyasalının uygun ölçüde ve doğru kullanılması ile membran ömründe artış ve işletme maliyetlerinde azalmalar görülebilmektedir. Ters Ozmoz, nanofiltrasyon ve ultrafilrasyon uygulamaları gibi tüm membran proseslerinde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

KURITA K-4245  Model Antiskalant 
Kurita K-4245, özellikle silika iyonunun yüksek miktarda bulunduğu ham su kaynaklarında ve silika giderimi istenilen uygulamalarda kullanılan sıvı formda antiskalanttır. Tüm membran proseslerinde silika giderimi için kullanılabilecek en uygun kimyasal olduğu pilot testler ve uygulamalar ile kanıtlanmıştır. Elde edilen veriler, 100 ppm'e kadar silika oranının etkili bir şekilde kontrol atına alınabildiğini göstermektedir. Bu ürünün kullanımı ile işletme maliyetlerinde azalma olacağı gibi aynı zamanda da daha uzun sistem ömrü elde edilebilmektedir.

RO 700 ANTİSKALANT
RO 700, deniz suyu uygulamalarında, ağır metal içeren sularda, fosfat içerikli zor sularda CaSO4, organikler, Ca(PO4)3 gibi kristal çökeleklerinin membranı tıkamaması için kullanılması en uygun kimyasaldır.
İletişim Bilgileri
Karacaoğlan Mah. 6169 Sok. No:8 / Z-9
Bornova - İZMİR
0 (232) 362 74 74 0 (232) 362 74 70
info@esc.com.tr
Sosyal Medya

Copyright © 2013 ESC Artıma Filtre , Tüm Hakları Saklıdır.